Further information ...

Om Tuna Vad

Sommarens upplaga av Fem Uglor kommer i hög grad att kretsa kring byn Tuna Vad, och människorna som lever där. Tidigare om åren har Tuna Vad inte varit mycket mer än en samling hus, befolkade av diverse mer eller mindre lösryckta karaktärer. En av de viktigaste målsättningarna med sommarens lajv är därför att skapa en mer genuin bykänsla och sammanhållning mellan dess invånare.

>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/inn-meeting.gif">>> >>/p>>>
Vi har hela tiden utgått ifrån den fysiska plats som överlappar Tuna Vad i vår egen värld – Näsvall. Det är en plats som vi inte kan ändra, och vi har därför försökt förankra Tuna Vadsbornas världsbild och sociala liv i den natur och det landskap som existerar kring Näsvall. Också Tuna Vads plats i det forna kungariket Erendels fiktiva geografi och historia påverkar förstås bybornas uppfattning om sig själva och platsen de bor på.

Den information som sorterar under »Om Tuna Vad« är uppdelad i en rad underavdelningar, länkade närmast till höger. Tillsammans är dessa tänkta att fungera som ett ramverk för hur människorna i Tuna Vad uppfattar sig själva, den plats och den värld de lever i; de utgör alltså utgångspunkten för lajvandet av varje bykaraktär i Tuna Vad.

De spelare vars karaktärer inte hör hemma i Tuna Vad behöver förstås inte sätta sig in i hur bylivet fungerar. Motsvarande bakgrundsinformation för dessa karaktärer följer med rollbeskrivningarna.

Top of page
 
This site was created using aeNovo software - www.aeNovo.co.uk
foamposites 2013 foamposites 2013 5(from 2588 reviews) 65.8USD 85.8USD

© www.femuglor.se