Bilder från Fem Uglor III, 19-21 augusti 2005

Tyvärr missade vi att ta de sedvanliga gruppbilderna utanför värdshuset - förmodligen på grund av att vi var så tagna av lajvets oväntade upplösning... Några bilder finns det ändå, delvis tagna av Slunkus och delvis av Ketla. Håll till godo!

Ketlas bilder
>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/Ketla_1.gif">>> >>/p>>>Minna vid bron över ån. Har hon månne alvblod i ådrorna?


>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/Vid Krkflytan.gif">>> >>/p>>>>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/Vid Krkflytan igen.gif">>> >>/p>>>Minna och Marta vid bron över Kräkflytan.


>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/Ketla_2.gif">>> >>/p>>>Glada ansikten på värdshuset. Läkekvinnelärlingen Ramborg, båtbyggare Levald Västanbris från Askehus och den resande köpkvinnan Emon.


>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/Ketlaflickorna.gif">>> >>/p>>>Här är det Ketla med Rynnel och Ramborg.


>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/Venki.gif">>> >>/p>>>Venki i försäljartagen.


>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/Ketla_3.gif">>> >>/p>>>Stämning på "Fem Uglor i Mossen". Vid bordet längst bort sitter de resande köpkvinnorna Jolina, Emon och Kallio, Vindhild Sym från Dakon, båtbyggare Levald Västanbris från Askehus, Asker Fläting från Dakon, läkekvinnelärlingen Ramborg, samt köpkvinnan Venki med ryggen mot kameran. Vid bordet närmast sitter Ketlas döttrar Minna, Alina och Rynnel, och med ryggen mot kameran byns getflickor Rita och Mira med sin kusin Yrja från Galgahus.


>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/fest.gif">>> >>/p>>>Festen fortsätter!


>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/Ketla_4.gif">>> >>/p>>>>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/lek p tunet 2.gif">>> >>/p>>>>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/lek p tunet 3.gif">>> >>/p>>>>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/lek p tunet 5.gif">>> >>/p>>>>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/Alina och Minna.gif">>> >>/p>>>Lek på värdshusets tun!


>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/Ketla_5.gif">>> >>/p>>>Köpkvinnorna Emon, Jolina och Kallio låter sig väl smaka, liksom svampodlare Tanek Ene som just lassar in.


>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/Ketla_6.gif">>> >>/p>>>Den stackars rånade skinnhandlaren Trond Blodnäva från Askehus lämnar värdshuset.


>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/grabbar.gif">>> >>/p>>>Skinnhandlarsönerna får nu gå hela vägen hem till Askehus eftersom de blivit av med häst och vagn...


>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/Skojntor.gif">>> >>/p>>>På väg mot nya begravningsmossen...


>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/Ketla_7.gif">>> >>/p>>>Tuna Vads svampodlare Tanek Ene poserar med Egils gamla flagga, som återigen kom att hamna i centrum för intrigerna.


>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/Ketla_8.gif">>> >>/p>>>Levald Västanbris och Tuna Vads morotsodlare Trond Rudare smörjer kråset på värdshuset "Fem Uglor i Mossen".


>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/Kaffepaus.gif">>> >>/p>>>Månne tätnar intrigerna?


>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/Skl.gif">>> >>/p>>>>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/Skl igen.gif">>> >>/p>>>>>p align="center">>> >>img align="center" border="0" src="images/Slunkus skl.gif">>> >>/p>>>Levald Västanbris och Slunkus Gnok skålar för en ljusnande framtid.

Top of page
 
This site was created using aeNovo software - www.aeNovo.co.uk
foamposites 2013 foamposites 2013 5(from 2588 reviews) 65.8USD 85.8USD

© www.femuglor.se