När?

Någon gång i framtiden!

Vad?

Lajv är en försvenskad förkortning av "Live Roleplaying" - alltså levande rollspel. Tillsammans skapar deltagarna en interaktiv teaterföreställning för sig själva och andra i en fiktiv sagovärld. Arrangörerna har på förhand skapat en rad intriger och karaktärer, men det finns inget manus utan spelet utvecklas efter rollfigurernas viljor. I lajvet Fem Uglor i Mossen kontaktar du arrangörerna för att få din roll - kom gärna med egna idéer om vem du vill spela!

Var?

Tuna Vad motsvaras i den verkliga världen av Näsvall i Ljusdals socken, Hälsingland.

Kostnad?

Delatagaravgiften för Fem Uglor III har bestämts till 150:- för vuxna och 50:- för barn. Detta kommer att täcka de kostnader vi arrangörer har haft specifikt för detta lajv, medan de utlägg vi har gjort för sådant som kan återanvändas i framtiden skjuts fram för att för hoppningsvis åtminstone till viss del kunna återbetalas vid ett senare Fem Uglor-lajv med fler deltagare. En ekonomisk redovisning kommer att läggas upp här inom kort.

Mat och dryck

Upplysningsvis finns det inget bättre ställe att äta och dricka på än värdshuset Fem Uglor i Mossen!

Betalningsmedel

För enkelhetens skull är guld- och silvermynt gångbara på värdshuset, det vill säga våra tio- och enkronorsmynt.

Byteshandel med mynt, hantverks- och jordbruksprodukter är helt i linje med hur den lokala ekonomin i Tuna Vad fungerar, och mycket lajvmässigt, men tänk på att alla sådana uppgörelser sker helt och hållet på de inblandades ansvar och villkor.

»Off-lajv«

Denna runa signalerar att någonting är »off-lajv«. Det som är märkt med denna, eller som ligger i eller finns bakom någonting som är märkt, existerar överhuvudtaget inte i Tuna Vad.

Vapen

Vi har haft både bofferlajv och blankvapenlajv i Tuna Vad.

Kläder och rekvisita

Vi räknar med att alla spelare själva gör sitt bästa för att utrusta sina karaktärer med kläder och personlig rekvisita. Vi kan hjälpa till med mönsteridéer, och i viss mån med enstaka plagg och attiraljer. Vissa karaktärer kommer också att tilldelas särskild rekvisita av oss. Allt detta löser vi tillsammans undervägs.

Här finns en pdf-fil med enkla mönster och idéer för den som så önskar: utrustning.pdf

Top of page

 
This site was created using aeNovo software - www.aeNovo.co.uk
foamposites 2013 foamposites 2013 5(from 2588 reviews) 65.8USD 85.8USD

© www.femuglor.se