Further information ...

Årets gång

Till skillnad från oss, som har fyra årstider – vår, sommar, höst och vinter – delar människorna i Tuna Vad in året i ett vinterhalvår och ett sommarhalvår. Årets gång följer jordbrukets rytm, och under vinterhalvåret sker mycket inomhussysslor, medan sommarhalvåret präglas av utomhusarbete och inte minst odling. Olika verksamheter återkommer vid samma tidpunkter år efter år, och ger människornas liv och arbete en stadig rytm. När sommarhalvårets övergår i vinterhalvåret menar Tuna Vadsborna att den åldriga sommaren dör och barnet vinter föds. Det sker vid tiden för vår höstdagjämning, omkring 21 september, då dag och natt är lika långa. Och på samma sätt motsvaras vår vårdagjämning kring 21 mars av att Tuna Vadsbornas åldriga vinter dör, och att barnet sommar föds.

Därför talar Tuna Vadsborna inte heller om till exempel försommar eller senhöst, utan de delar in sommar- och vinterhalvåret i vardera tre delar – ungdom, vuxentid och ålderdom. Kring den 21/12 infaller vårt vintersolstånd, då dagen är som kortast och solen står som lägst på himlen, och kring 21/6 har vi sommarsolstånd då dagen är som längst och solen når sitt högsta läge. Också i Tuna Vadsbornas årscykel uppmärksammas dessa dagar, och midsommar och midvinter infaller följaktligen mitt i under den fullmogna sommaren och vintern.

Mellan den ena årstidens död och den andras födelse, både vid vår- och höstdagjämningen, infaller tre dygn som varken hör sommaren eller vintern till. De utgör ett slags tomrum utanför den normala tiden, mellan födelse och död, och det går därför inte att lita på att tiden uppför sig riktigt som den ska under dessa dygn. Vanligtvis rör sig ju tiden inte bara runt över årstiderna, utan också från det förflutna mot framtiden. Sedd över flera år gör tiden således ett slags spiralrörelse, men just vid vår- och höstdagjämningspassagerna kan gränserna mellan olika varv i spiralen lätt suddas ut. För den som av någon anledning önskar förflytta sig framåt eller bakåt i tiden – och har en fungerande metod för att göra det – är dessa dagar således det rätta tillfället. Människorna i Tuna Vad vidtar dock hellre åtgärder för att försöka hålla tiden separerad, eftersom ännu ofödda och sedan länge döda då skulle kunna särskilja sig från sina kollektiv och vandra på jorden som levande personer, vilket förstås är helt mot tingens ordning.

Livet under dessa dagar kring vår- och höstdagjämning präglas därför av strikta uppföranderegler, och av en hel del rituella handlingar med syfte att skydda de levande människornas värld. Och för det mesta förflyter därför också dessa dagar utan att några större märkligheter inträffar. Men de tre dagarna kring vår- och höstdagjämning innebär också en möjlighet för människorna att utföra aktiviteter och sysslor som varken anses lämpliga att utföra på sommarn eller vintern, medan andra arbeten har förlagts till dessa tidpunkter just på grund av att de utgör ett slags gräns mellan de båda årstiderna. I Tuna Vad reser man till exempel aldrig stommen till ett hus annat än under dessa vår- eller höstdagar. Huset är inte bara en boning, utan har också lånat sig som mönster för byns samhällsstruktur, med »de fyra hörnen«, »härden« och »bystugan«, vilket gör det till en viktig symbol. Att man reser fyra ytterväggar, lägger golv och tak, är också ett sätt att effektivt skilja ett »inomhus« från ett »utomhus«, och därmed också på ett symboliskt plan vintersysslorna från sommarsysslorna. Därför bör husbyggen utföras mellan årstiderna.

Tuna Vadsbornas vecka innehåller fyra dagar, vilka i tur och ordning tillhör jordens, luftens, vattnets och eldens element. Varje morgon utförs en liten ceremoni för att markera vilket tecken som råder över just denna dag. Det är denna ständiga växling av dagar som ger upphov till »de fyra hörnen« – varje människa tillhör helt enkelt det hörn på vars dag hon är född. De människor som föds på de märkliga dagarna mellan sommar- och vinterhalvåret tillhör det femte elementets grupp, »härden«. Dessa är färre än människorna i de andra grupperna, men överlag håller sig ändå antalet människor i alla de fem sociala grupperna relativt konstant. Detta är inte att förundras över – de är ju ändå en del av universums ordning.

Top of page
 
This site was created using aeNovo software - www.aeNovo.co.uk
foamposites 2013 foamposites 2013 5(from 2588 reviews) 65.8USD 85.8USD

© www.femuglor.se